GİZLİLİK BİLDİRİMİ

1. Vidyodan Teknoloji Yazılım ve Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi “Vidyodan”, kanunda belirtilen hallerde, belirli amaçlar çerçevesinde ve kapsamlar içerisinde kalmak kaydıyla, kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden kendisine ilettiği kişisel verileri, intetnet sitesinde açıklanan aydınlatma metninde belirtilen şekillerde, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve alt yönetmeliklerine uygun bir şekilde  ve kullanıcılarıyla yapmış olduğu Üyelik Sözleşmesi içerisinde belirtilen verileri kullanabilecektir.

 

2. Vidyodan tarafından toplanan ilgili veriler, hizmetlerin ifası, kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece Vidyodan bünyesinde kullanılmakta ve saklanmakta; ayrıca sattıkları mallara/hizmetlere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve hizmetin ifası amacıyla Vidyodan mobil uygulama üzerinde faaliyet gösteren Sanal Mağaza işletmecisi olan Satıcı’lara ve malı teslim/hizmeti ifa ile görevli/yetkili lojistik firmaları, montaj firmaları gibi üçüncü parti firmalara aktarılmaktadır.

 

3. Vidyodan mobil uygulama içerisinde verilecek hizmetin ifası, mobil uygulama kullanımı esnasında oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz sisteme girişler, fraud alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için uygulama gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır.

 

4. Mobil uygulama kullanımı esnasında kullanıcıların uygulama içerisinde yer alan çeşitli formları doldurması halinde, kendileriyle ilgili doldurulan formda yer alan bazı kişisel bilgiler (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi) uygulamanın veri tabanlarına kayıt edilecektir.

 

5. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir, ticari elektronik ileti gönderebilir.

 

6. Vidyodan, kullanıcılara ait bilgileri Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Genelge vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural bulunması halinde ve/veya yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde üçüncü kişilere açıklayabilir.

 

7. Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında mobil uygulama kullanıcılarının kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

8. Ödeme işlemleri sırasında girilen Kredi kartı ödemelerinde talep edilen kart bilgileriniz gibi hassas kişisel bilgileriniz güvenli işlem yapan SSL sertifikasına sahip sunucumuz tarafından ilgili bankanın ilgili birimine otomatik olarak aktarılır ve bunun dışında herhangi bir çalışanımız veya 3. taraf ile kesinlikle paylaşılmaz ve bu bilgiler depolanmaz.

 

9. Kullanıcı tarafından mobil uygulamaya üye olmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, o müşteri ile iletişim kurmak, hizmetin ifası için iş ortaklarına/Sanal Mağaza Satıcılarına/lojistik firmalarına/montaj firmaların kimlik/teslimat/adres/ödeme bilgilerinizi vermek için kullanılır.