Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR:

 1. SATICI               

Unvanı                        :

Mersis No                   :

Adresi                         :

Telefon                        :

Faks                            :

E-Mail                         :

 

1.2. ARACI HİZMET SAĞLAYICI VIDYODAN TEKNOLOJI YAZILIM VE ELEKTRONIK HIZMETLER TICARET ANONIM SIRKETI

(VİDYODAN)) BİLGİLERİ:

Unvanı                        : VİDYODAN TEKNOLOJİ YAZILIM VE ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No                   : 0925095902700001


Adresi                         : MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BLV. NO: 280 G İÇ KAPI NO: 1260 ÇANKAYA/ ANKARA
Faks                            :

E-Mail                         :  info@vidyodan.com

 

1.3. ALICI                 


Adı/soyadı/                 :
Adresi                         :
Telefon                        :
E-mail                         :

Vergi Dairesi              :

Vergi No/T.C No        :

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

         İşbu sözleşme konusu, Vidyodan mobil uygulama kullanılmak suretiyle Satıcı ile Alıcı arasında akdedilen ve sözleşmenin üçüncü maddesinde spesifik özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak satış ve teslim ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

         İşbu Sözleşme'nin konusunu; Alıcı'nın, Vidyodan mobil uygulama kullanmak suretiyle (Vidyodan/Aracı Hizmet Sağlayıcı)(“Portal”), Satıcı'ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. Taraflar, Satıcı ile Alıcı arasında akdedilecek mal veya hizmet satış sözleşmesine Vidyodan’ın aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz olması sebebiyle taraf olmadığını ve işbu sözleşme kapsamında olası bir uyuşmazlık halinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri noktasında herhangi bir sorumluluk veya taahhütüdü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, Taraflar Vidyodan ile ayrıca akdetmiş oldukları Üyelik Sözleşmesi ile bağlıdırlar.  

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:


Satın alınan ürünün adı, modeli, ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli ve diğer satış özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 1. Ürün Adı                           : 

 2. Ürün Modeli                     : 

 3. Ürüne Özellikleri              :

 4. Ürün Ölçüleri                    :

 5. Marka/Model/Renk          : 

 6. Adedi                                : 

 7. Satış Fiyatı (KDV dâhil)   : 

 8. Kargo Ücreti                     : 

 9. Anlaşmalı Kargo Firması :

 10. Ödeme şekli                : 

 11. Teslimat Adresi          : 

 12. Teslim Edilecek Kişi  : 

 13. Fatura Adresi              :

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 1. Alıcı, Vidyodan mobil uygulaması aracığıyla satın aldığı ürünün Satıcı’sının Sanal Mağazası’nda satın alıma konu ürünle ilgili olarak gerekli bilgileri edinmelidir. Bu sebeple, satın alınan ürünle ilgili olarak, temel özellikler hakkında bilgilendirmelerin, teslimata ilişkin bilgilerin yer aldığı ön bilgilendirme formumu okuduğunu ve onayladığını gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte satın alınan ürünün ücreti ve ödeme yöntemi ile ilgili gerekli bilgileri edinerek elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

4.2 Alıcı, Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet bedelinin Alıcı onay sistemi doğrultusunda Vidyodan tarafından Satıcı adına tahsil edildiği hususunu bildiğini ve bu doğrultuda sözleşme bedelini Vidyodan’a ödemekle aslında Satıcı’ya ödeme yapmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. ALICI, Vidyodan mobil uygulaması üzerinde yer alan ödeme şekillerinden birini seçmek suretiyle (online kredi kartı, banka kartı…) ödemeyi gerçekleştirebilir. Ödemenin tam ve eksiksiz olarak gerçekleşip Vidyodan hesabına paranın ulaşmasıyla birlikte sipariş işleme alınmış sayılacak olup sınırlı sayıda üretilen ürünlerde ödemenin gerçekleştiği zamana bakılmaktadır. Bu gibi durumlarda olası uyuşmazlıkta işlem sırası ödemesi ilk tamamlanan kullanıcıdadır.

 

 1. Sözleşmeye konu ürün Satıcı tarafından Alıcı’ya siparişin işleme alınmasından itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilecek olup kullanıcı tarafından belirlenen teslimat adresinde bulunan kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecektir. Burada ürünün teslim edilme anına kadar her türlü sorumluluk Satıca’ya aittir.

 

 1. İşbu sözleşmeye konu ürünün Alıcı’dan başka üçüncü bir kişiye teslim edilecek olması halinde, teslim edilmek istenen kişi ve/veya kurumun teslimatı kabul etmemesi halinde bu durumdan Vidyodan ve/veya anlaşmalı olarak çalışılan kargo şirketi sorumlu tutulamayacaktır. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde bekletilmiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan tüm giderler ALICI'ya aittir.

 

 1. ALICI, işbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde satın alıma konu ürüne ilişkin spesifik bilgileri ve satış sözleşmesine ilişkin koşulları içeren tüm bilgileri okuyup anladığını ve bu kapsamda ilgili ürünün satın alımıyla ilgili gerekli tüm onayları verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tüketici tarafından seçilen tasarım modelinde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

 

 1. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini md. 4.2. uyarınca Vidyodan’a ödememesi halinde ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi ve/veya SATICI’ya ürünü geri göndermesi zorunludur. İş bu sebeple tüm nakliye masrafları ALICI’ya aittir. Ayrıca Ürünün bu aşamada kullanılması, yıpranması veya zarar görmesi halinde sorumluluk ALICI’ya aittir.

 

 1. SATICI mücbir sebeplerin varlığı halinde veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde 14 gün içerisinde kendisine iade edilir.

 

 1. Mal, Siparişin hazırlanması bittikten sonra SATICI tarafından kargo şirketine, ALICI’ya gönderilmek üzere teslim edilir. Şayet Videodan Mobil Uygulamasında yer alan Satıcı Sanal Mağaza’sında satışta bulunan ürün tamamen özel tasarım olan ve sınırlı sayıdaki ürünlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren ALICI’ya elektronik posta yolu ile bildirilir. ALICI’nın talebine göre siparişin tedarik edilmesi beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Aksi hallerde SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan ALICI’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürün’ün bedelini ve/veya ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

 

 1. ALICI, Ürünü kargodan teslim alırken paketin ve/veya içerisindeki ürünün hasarlı olduğunu tespit etmesi durumunda, kargoyu kabul etmeyerek tutanak tutturulmalıdır. ALICI, durumu hemen elektronik posta yolu ile SATICI’ya iletmeli ve tutanağı SATICI’ya göndermelidir. Bu halde satıcı sorunu giderip en kısa zamanda ALICI’ya geri dönüş yapacaktır.

 

 1. Ödemenin kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kullanılarak yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:

 1. 6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca, Vidyodan mobil uygulama üzerinden ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket ederek yapmış olduğu satın alımlarda, Tüketici olarak on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İlgili süre ürünün teslimi tarihi itibariyle başlar ve cayma hakkını kullanan Tüketicinin de, ilgili hakkı kullanacağını bildirdiği tarihi takiben on gün içerisinde cayma hakkına konu ürünü anlaşmalı Kargo firması aracığıyla Satıcı’ya iade etmesi gerekmektedir.. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli ALICI tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.

 2. İade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Ürün bedeli, 14 gün içerisinde ALICI’nın ödediği şartlarda kendisine iade edilecektir. Vidyodan İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ'NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI'NIN, Vidyodan’a KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE Vidyodan’dan BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

 3. Vidyodan mobil uygulamada yer alan SATICI Sanal Mağaza’sından satın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa ALICI tarafından iade edilen ürünü SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum ALICI’ya yazılı olarak bildirim yapılır. ALICI’nın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirilmesinin kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde ücret iadesi 14 gün içinde yapılacaktır.

 4. Cayma hakkının kullanılması sonrasında ücret iadesi, ALICI tarafından gerekli edimlerin yerine getirilmesi akabinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılmak zorundadır. 5. KKTC ve yurtdışı gönderilerinde, ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 6. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünlerde, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerde, Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde ve malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlarda, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilme ilişkin hizmetler ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılmaz.

 7.  Vidyodan mobil uygulamaüzerindeki SATICI Sanal Mağaza’sı üzerinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

 8.  Vidyodan mobil uygulama üzerindeki SATICI Sanal Mağaza’sı üzerinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

MADDE- 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE YETKİLİ MAHKEME

 1. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat SATICI’ya aittir.  İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, ALICI’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

            İşbu 6 maddeden ibaret mesafeli satış sözleşmesi ...../...../.....  tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş elektronik ortamda onaylanmış ve bir nüshası elektronik ortamda ve ALICI’ya  iletilmiştir.