MESAFELİ SÖZLEŞMEYE İLİŞKİ

MADDE 1- TARAFLAR:

 

 1. SATICI                                                                                                                           


Unvanı                                                                                                                                                :

Mersis No                                                                                                                              :


Adresi                                                                                                                                                 :
Telefon                                                                                                                                   :
Faks                                                                                                                                                    :

E-Mail                                                                                                                                                 :

 

1.2. ARACI HİZMET SAĞLAYICI VIDYODAN TEKNOLOJI YAZILIM VE ELEKTRONIK HIZMETLER TICARET ANONIM SIRKETI

(VİDYODAN) BİLGİLERİ

Unvanı                                                                                                                                                :

Mersis No                                                                                                                              :


Adresi                                                                                                                                                 :
Telefon                                                                                                                                   :
Faks                                                                                                                                                    :

E-Mail                                                                                                                                                 :

 

1.3. ALICI                                                                                                                             


Adı/soyadı/                                                                                                                            :
Adresi                                                                                                                                                 :
Telefon                                                                                                                                   :
E-mail                                                                                                                                                 :

Vergi Dairesi                                                                                                                         :

Vergi No/T.C No                                           :

 

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:


İşbu Tüketici Ön Bilgilendirme sözleşmesinin konusunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak Vidyodan mobil uygulama aracılığıyla satın alınan, detayları işbu Sözleşme’nin üçüncü maddesinde açıklandığı üzere, satın alıma konu ürünün spesifik özellikleri, satış bedeli ve gerekli detayları ile ilgili sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmiştir.

 

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman mobil uygulama üzerinden metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Alıcı siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:


Ürünün; adı, modeli, Ürünün Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Ürün Adı : 

 2. Ürün Modeli : 

 3. Ürün Özellikleri :

 4. Ürün Ölçüleri :

 5. Ürün Marka/Model/Renk : 

 6. Sipariş Adedi : 

 7. Satış Fiyatı (KDV dâhil)  : 

 8. Kargo Ücreti : 

 9. Anlaşmalı Kargo Firması :

 10. Ödeme şekli : 

 11. Teslimat Adresi : 

 12. Teslim Edilecek Kişi : 

 13. Fatura Adresi :

 

MADDE 4- ÜRÜNÜN İFASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 1. SATICI, Vidyodan mobil uygulama üzerinden ALICI tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 içerisinde siparişi ifa etmekle yükümlüdür. Ürünün SATICI’nın anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi şartı ile teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

 2.  Alıcı, Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet bedelinin Alıcı onay sistemi doğrultusunda Vidyodan tarafından Satıcı adına tahsil edildiği hususunu bildiğini ve bu doğrultuda sözleşme bedelini Vidyodan’a ödemekle aslında Satıcı’ya ödeme yapmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

 3. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın işbu Sözleşme’nin üçüncü maddesindebelirtilen teslimat adresineanlaşmalı kargo firması tarafından elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda tüm sorumluluk ALICI’ya ait olup SATICI malın ifasına ilişkin edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan tüm masraf ve giderler de ALICI'ya aittir.

 4. SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan ALICI’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürün’ün bedelini ve/veya ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle yükümlüdür.

 5. SATICI, ALICI’yı yazılı olarak bilgilendirmek şartı ile haklı bir neden ile iş bu sözleşme konusu ürünü tedarik edemediği takdirde eşit kalitede ve fiyatta bir başka ürün ile değiştirilmesini önerebilir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ŞARTLARI:

 

 1. ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren ondört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımını sebebi ile malın Vidyodan mobil uygulamaüzerinde belirtilen anlaşmalı KARGO firması ile gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli ALICI tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.  VİDYODAN, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ'NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI'NIN, VİDYODAN’A KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE VİDYODAN’DANBEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

 2. İade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Ürün bedeli, 14 gün (on dört gün) içerisinde ALICI’nın ödediği şartlarda iade edecektir.

 3. Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır

 4.  Vidyodan mobil uygulama aracılığıylasatın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa ALICI tarafından iade edilen ürünü SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum ALICI’ya yazılı olarak bildirilir. ALICI’nın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirilmesini kabul etmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde para iadesi 14 gün içinde yapılacaktır.

 5. İş bu sözleşme dahilinde; Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mallar, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin mallar, Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin mallar, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin mallar, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde CAYMA HAKKI KULLANILMAZ.

 6. ALICI’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

 

MADDE 6- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

 

 1. İşbu ön bilgilendirme formunda belirtilen tüm hak ve yükümlülükler ve fiyat dahil taahhütlerin geçerlilik süresi, ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda ALICI’ya gönderilmesinden itibaren 2 saat süre ile geçerlidir. ALICI, iki saatlik sürenin sonunda sipariş vermez ise bilgilendirme formundan belirtilen tüm ürünlerin fiyat ve taahhütlerin SATICI tarafından tekrar düzenlenebilir.

 2. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 3. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat SATICI’ya aittir. İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, ALICI’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

 4. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI (Tüketici) tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici ile Mesafeli Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

İş bu 6 maddeden oluşan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında ............ tarihinde elektronik ortamda onaylanarak bir örneği elektronik ortamda ALICI’ya iletilmiş ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Vidyodan Mobil Uygulama