CAYMA HAKKI BİLGİLENDİRME

6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca, Vidyodan mobil uygulama üzerinden ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket ederek yapmış olduğu satın alımlarda, Tüketici olarak on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İlgili süre ürünün teslimi tarihi itibariyle başlar ve cayma hakkını kullanan Tüketicinin de, ilgili hakkı kullanacağını bildirdiği tarihi takiben on gün içerisinde cayma hakkına konu ürünü Satıcı’ya iade etmesi gerekmektedir.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine göre Alıcı tarafından ticari ve/veya mesleki amaçla bir satın alım gerçekleştiyse, burada herhangi bir tüketici işleminden bahsedilmesi söz konusu değildir. Bu sebeple 6502 Sayılı Kanun kapsamında tüketici sıfatını haiz olmaması sebebiyle Alıcı, yukarıda bahsi geçen cayma hakkını kullanamayacaktır. Böyle bir durumda 6502 Sayılı Kanun yerine, Tük Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu vb. kanun hükümleri uygulanmak suretiyle ilgili uyuşmazlığın çözülmesi gerekecektir.

 

Vidyodan Satıcı ile Alıcı arasında sanal ortamda akdedilen MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ'NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI'NIN, Vidyodan’a KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE Vidyodan’dan BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

 

Tüketici ayrıca aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

A. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

B. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

C. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

D. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

E. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

F. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

G. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

H. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

İ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

J. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.